Smart Sensor Systems AS

Aktuelle saker

fra Smart Sensor Systems

Befaring av Grenlandsbrua

Smart Sensor Systems har nylig vært på befaring av Grenlandsbrua på oppdrag fra veieier Statens vegvesen og driftsoperatør Mesta. Vi vurderer nå ulike måletekniske løsninger…

Hunsfoss kraftverk i Vennesla

Vi har satt opp en ibridge sammen med en displacement sensor fra Elasti Sense for å måle bevegelser i betongkonstruksjonen som danner rammen for en…

Vallaråi bru i Seljord

Vi har satt opp vår smartsensor, ibridge, sammen med en gummiert forskyvningssensor, DS100 fra Elasti Sense, og eksternt 12V batteri i hver ende av en…

Kontroll av overlast på bru

SSS monterte strekklapper på brua i juni 2021. På grunn av eksterne forhold og endringer i testomfang fra vår side ble målingene avsluttet etter 3…

Smart Sensor Systems AS

Smart Sensor Systems AS er en nysatsing fra norske teknologibedrifter. Vi ønsker å bidra til å gjøre verden smartere. Vår gjennomgående ide er å levere gode løsninger…