Smart Sensor Systems AS

Logo for Smart Sensor Systems liggende

Aktuelle saker

fra Smart Sensor Systems

Grimstad kommune

Grimstad kommune stengte badeanlegg

– Grimstad kommune har valgt å installere iBridge – et smart sensorbasert system,  fra Smart Sensor Systems i taket i vårt offentlige badeanlegg. Det er…

iBridge smart datalogger illustrasjon

Se vår nye informasjonsfilm om iBridge!

Hvordan fungerer vår iBridge – et smart sensorbasert system? Hva kan den brukes til? Se vår nye informasjonsfilm som gir en animert visning av bruksområder. …

Befaring av Grenlandsbrua

Smart Sensor Systems har nylig vært på befaring av Grenlandsbrua på oppdrag fra veieier Statens vegvesen og driftsoperatør Mesta. Vi vurderer nå ulike måletekniske løsninger…

Hunsfoss kraftverk i Vennesla

Vi har satt opp en ibridge sammen med en displacement sensor fra Elasti Sense for å måle bevegelser i betongkonstruksjonen som danner rammen for en…

Vallaråi bru i Seljord

Vi har satt opp vår smartsensor, ibridge, sammen med en gummiert forskyvningssensor, DS100 fra Elasti Sense, og eksternt 12V batteri i hver ende av en…

Kontroll av overlast på bru

SSS monterte strekklapper på brua i juni 2021. På grunn av eksterne forhold og endringer i testomfang fra vår side ble målingene avsluttet etter 3…

Smart Sensor Systems AS

Smart Sensor Systems AS er en nysatsing fra norske teknologibedrifter. Vi ønsker å bidra til å gjøre verden smartere. Vår gjennomgående ide er å levere gode løsninger…

en_GB