Smart Sensor Systems AS

Logo for Smart Sensor Systems liggende

Bruksområder:

Bygg og konstruksjoner

Måling av sprekkdannelser er ett av tiltakene vi kan tilby i bygg og konstruksjoner. Måling er viktig for å kunne gjøre nødvendige tiltak i rett tid.

Bygg og konstruksjoner utsettes for krefter som krever vedlikehold eller forsterkningsarbeid. Sensorbasert måling gir objektive data av fysiske endringer. Gjennom definerte grenseverdier kan måling gi byggeier et varsel for tiltak og også vurdere når vedlikehold er påkrevd.

Vi kan bistå med måling av spenninger i form av strekk eller kompresjon, sprekkdannelser, forskyvning av masse og ras, vekt, trykk, vibrasjon, vinkel, moment, temperatur, væskenivå og fukt.

Vi leverer egnede sensorer og en egenutviklet, iBridge – et smart sensorbasert system, til målinger.

Du kan blant annet følge med på:

  • Sprekker i grunnmur og vegger
  • Setningsskader og gulv eller vegger som synker
  • Vibrasjoner ved sprenging i nærheten
  • Fukt i grunnmur, kjeller, loft og våtrom
  • Fukt i materialer gjennom byggeperioden for å dokumentere tørt bygg før lukking av konstruksjoner.

Vi kommer gjerne på befaring og vurderer nyttige sensorbaserte løsninger.

en_GB