Smart Sensor Systems AS

Logo for Smart Sensor Systems liggende

Produkter:

Strekklapper

Vi har lang og god erfaring med strekklapper. De er enkle i bruk og rimelige i innkjøp, og brukes for å forhindre feil og for å oppdage og lokalisere overbelastning, skader og sprekker.

Vår iBridge smart datalogger er laget blant annet for å kunne benyttes sammen strekklapper.

Strekklapper monteres direkte på overflater uten å gjøre mekaniske endringer i objektet. Dette gir store muligheter for å måle og overvåke endringer i konstruksjoner og gjenstander. 

Festes til objektet med egnet lim

De mest vanlige typene strekklapper består av en isolerende fleksibel folie med et metallisk foliemønster (se eksempelbilder).

Måleren festes til objektet med et egnet lim. Når objektet deformeres, deformeres folien, noe som fører til at den elektriske motstanden endres. Denne motstandsendringen, vanligvis målt ved hjelp av en Wheatstone-bro, er relatert til belastningen og gir et elektrisk målesignal proporsjonalt med den fysiske endringen.

Strekklappens utforming og enkle montering gjør den meget godt egnet til måling og overvåking av de fleste type strukturer (Structural health monitoring (SHM)).

Gir forutsigbart og sikkert vedlikehold

Mange gjenstander og materialer i industrielle applikasjoner har en begrenset levetid. For å forbedre levetiden og eierkostnadene, brukes prediktive vedlikeholds prinsipper.

Strekklapper kan brukes til å overvåke tøyningen som en indikator på tretthet i materialer. Det gjøre det mulig for programvaresystemer å forutsi når visse komponenter må skiftes ut eller repareres.

Kan brukes på både stive og myke materialer

Strekklapper kan brukes til å instrumentere stive materialer som metaller, keramikk, kompositter og lignende. 

Svært elastiske strekkmålere, som Elastisens, brukes til å overvåke mykere materialer som gummi, plast, tekstiler og lignende.

Strekklapper fra TML

Vi er forhandler av strekklapper og sensorutstyr fra den japanske kvalitetsleverandøren TML (Tokyo Measuring Instruments Laboratory Co., Ltd). TML er bransjeledende innen strekklappsensorer.

Se deres produktkatalog på hjemmesiden for utvalg av strekklapper.

Strekklapp for general use
General use strain gauge
Waterproof strain gauge
Waterproof strain gauge
High and low temperature strain gauge
High and low temperature strain gauge
en_GB