Smart Sensor Systems AS

Logo for Smart Sensor Systems liggende

Bruksområder
for smart datalogging

Vi tilbyr enkle og smarte måletekniske sensorløsninger for bygg, veg, bro, bane, industri, fornybar energi, vann og avløp.

Kontinuerlig overvåking av hvordan strukturer oppfører seg under varierende belastning gir kunnskap og innsikt for å avdekke uregelmessigheter.

Vi kan bistå med måling av spenninger i form av strekk eller kompresjon, sprekkdannelser, forskyvning av masse og ras, vekt, trykk, vibrasjon, vinkel, moment, temperatur, fukt og væskenivå i tanker.

Ny sensorteknologi muliggjør blant annet automatisert overvåking av infrastruktur for tilstandsbasert vedlikehold og kontroll. Data kan sendes til andre systemer for analyse og beslutningstaking.

Objektive data

Sensorbasert overvåking gir objektiv informasjon for vurdering av tiltak og levetid for anlegg og konstruksjoner.

  • Bedre kontroll og trygghet i anlegg, infrastruktur og bygg
  • Faktagrunnlag for vurdering av reparasjoner og investeringer
  • Overvåker om tiltak virker som ønsket
  • Tidlig varsel om svekket tilstand basert på objektive data kan redusere skader.

Sensorbasert overvåking er i dag en forutsetning for et fremtidsrettet og kostnadseffektivt FDV-system.

Bruksområder

Samfunnskritisk infrastruktur bør instrumenteres og overvåkes for å kunne observere påvirkninger og endringer i konstruksjonen. Da kan en reagere på en forsvarlig måte før alvorlig skade inntreffer og medfører store kostnader.

Bygg og konstruksjon

Følg med på sprekker, setningsskader, vibrasjon og fukt.

Veg, havn, bro og bane

Se endringer i bæreevne og overlast, og krefter som påvirker konstruksjonen.

Vann og avløp

Overvåk vannreservoarer, ledningsnett, renseanlegg, tanker og pumpestasjoner.

Industri

Aktuelle målinger for produksjon og sikkerhet i industri, verft, jordbruk og fiskeri.

Fornybar energi

Sensorbasert måling kan forbedre driftseffektiviteten og optimalisere energiproduksjon.

Private boliger

Nyttig for boligeiere som har behov for objektive data for å dokumentere endringer.

en_GB