Smart Sensor Systems AS

Logo for Smart Sensor Systems liggende

Vi leverer
fremtidens måleteknologi

Vi leverer
fremtidens måleteknologi

Smart sensorløsning for enkel monitorering og måling av blant annet sprekkdannelser, ras, væskenivå, temperatur og fukt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Automatisert overvåking av infrastruktur

Med vår smarte iBridge, et sensorbasert system, kan du enkelt måle og få løpende informasjon om fysiske endringer i kritiske strukturer via 4G.

Automatisert overvåking av infrastruktur med ny batteridrevet sensorteknologi muliggjør tilstandsbasert vedlikehold og kontroll. Kontinuerlig overvåkingen av hvordan strukturer oppfører seg under varierende belastning gir kunnskap og innsikt for å avdekke uregelmessigheter.

Bruksområder

Samfunnskritisk infrastruktur bør instrumenteres og overvåkes for å kunne observere påvirkninger og endringer i konstruksjonen. Da kan en reagere på en forsvarlig måte før alvorlig skade inntreffer.

Bygg og konstruksjon

Følg med på sprekker, setningsskader, vibrasjon og fukt.

Veg, havn, bro og bane

Se endringer i bæreevne og overlast, og krefter som påvirker konstruksjonen.

Vann og avløp

Overvåk vannreservoarer, ledningsnett, renseanlegg, tanker og pumpestasjoner.

Industri

Aktuelle målinger for produksjon og sikkerhet i industri, verft, jordbruk og fiskeri.

Fornybar energi

Sensorbasert måling kan forbedre driftseffektiviteten og optimalisere energiproduksjon.

Private boliger

Nyttig for boligeiere som har behov for objektive data for å dokumentere endringer.

iBridge - et smart sensorbasert system

Med en kombinasjon av vår iBridge og eksterne sensorer kan du selv overvåke fysiske endringer i ditt bygg.

Med 4G kommunikasjon til vår skyløsning kan du overvåke kritiske endringer fra din egen PC 24/7.

Aktuelt

Smart Sensor Systems har inngått partneravtale med Haneseth Gruppen om montering av sensorutstyr.

Partneravtale mellom Haneseth Gruppen og Smart Sensor Systems

Smart Sensor Systems har inngått partneravtale med Haneseth Gruppen om montering av sensorer og utstyr ved måleprosjekter over hele landet. -Vi synes Smart Sensor Systems er et spennende selskap som leverer viktige måletekniske produkter for samfunnssikkerhet og vedlikehold. Det er derfor med stolthet vi har inngått avtale som valgt partner

Grimstad kommune

Grimstad kommune stengte badeanlegg

– Grimstad kommune har valgt å installere iBridge – et smart sensorbasert system, fra Smart Sensor Systems i taket i vårt offentlige badeanlegg. Det er et godt verktøy, enkelt og rimelig for måling av endringer i takkonstruksjonen. Nå har vi hatt mye snø på taket, noe som gjorde utslag i

Joakim og Magne på Slottet

Nytt avdelingskontor på Slottet i Kristiansand

Produksjonsavdelingen i Smart Sensor Systems har nå flyttet til Kristiansand og har eget kontor på Slottet! Avdelingen med leder Joakim Hellum og produktutvikler Magne Hellum har flyttet inn i nytt kontor i Slottsquartalet i Kristiansand, i Tordenskjolds gate 13, øverst i gågata Markens. – Velkommen innom, inviterer Joakim og Magne,

Referanser

en_GB