Smart Sensor Systems AS

Vi leverer
fremtidens måleteknologi

Vi leverer
fremtidens måleteknologi

Smart sensorløsning for enkel monitorering og måling av blant annet sprekkdannelser, ras, væskenivå, temperatur og fukt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Automatisert overvåking av infrastruktur

Med vår smarte datalogger iBridge kan du enkelt måle og få løpende informasjon om fysiske endringer i kritiske strukturer via 4G.

Automatisert overvåking av infrastruktur med ny batteridrevet sensorteknologi muliggjør tilstandsbasert vedlikehold og kontroll. Kontinuerlig overvåkingen av hvordan strukturer oppfører seg under varierende belastning gir kunnskap og innsikt for å avdekke uregelmessigheter.

Bruksområder

Samfunnskritisk infrastruktur bør instrumenteres og overvåkes for å kunne observere påvirkninger og endringer i konstruksjonen. Da kan en reagere på en forsvarlig måte før alvorlig skade inntreffer.

Bygg og konstruksjon

Følg med på sprekker, setningsskader, vibrasjon og fukt.

Veg, havn, bro og bane

Se endringer i bæreevne og overlast, og krefter som påvirker konstruksjonen.

Vann og avløp

Overvåk vannreservoarer, ledningsnett, renseanlegg, tanker og pumpestasjoner.

Industri

Aktuelle målinger for produksjon og sikkerhet i industri, verft, jordbruk og fiskeri.

Fornybar energi

Sensorbasert måling kan forbedre driftseffektiviteten og optimalisere energiproduksjon.

Private boliger

Nyttig for boligeiere som har behov for objektive data for å dokumentere endringer.

iBridge smart datalogger

Med en kombinasjon av iBridge og eksterne sensorer kan du selv overvåke fysiske endringer i ditt bygg.

Med 4G kommunikasjon til vår skyløsning kan du overvåke kritiske endringer fra din egen PC 24/7.

Aktuelt

Befaring av Grenlandsbrua

Smart Sensor Systems har nylig vært på befaring av Grenlandsbrua på oppdrag fra veieier Statens vegvesen og driftsoperatør Mesta. Vi vurderer nå ulike måletekniske…

Referanser