Smart Sensor Systems AS

Logo for Smart Sensor Systems liggende

Bruksområder:

Private boliger

Våre sensorløsninger egner seg utmerket også til private formål.

Private boligeiere kan ha behov for objektive data for å dokumentere endringer i bygget. Objektive data kan blant annet brukes overfor utbygger i en garantitvist.

Data er nyttig for å vurdere behovet for tiltak, eller til å dokumentere tilstand i forbindelse med salg av bolig.

Du kan blant annet følge med på:

  • Sprekker i grunnmur og vegger
  • Setningsskader og gulv eller vegger som synker
  • Vibrasjoner ved sprenging i nærheten
  • Fukt i grunnmur, kjeller, loft og våtrom
  • Fukt i materialer gjennom byggeperioden for å dokumentere tørt bygg før lukking av konstruksjoner.
en_GB