Smart Sensor Systems AS

Bruksområder:

Fornybar energi

Sensorbasert måling innen fornybar energi spiller en viktig rolle i å forbedre driftseffektiviteten, forutsi vedlikeholdsbehov, optimalisere energiproduksjonen og styrke påliteligheten til energisystemene.

Det gjelder innen blant annet vannkraftproduksjon, vindkraft, solenergi, bølge- og tidevannsenergi.

Dataene som samles inn fra sensorer kan brukes til å ta informerte beslutninger som fører til bedre utnyttelse av ressursene og økt bærekraft. 

Ulike typer sensorer og måleinstrumenter kan kvantifisere og overvåke produksjon, forbruk eller generering av fornybar energi.

Kontakt oss for løsninger.