Smart Sensor Systems AS

Logo for Smart Sensor Systems liggende

Bruksområder:

Fornybar energi

Sensorbasert måling innen fornybar energi spiller en viktig rolle i å forbedre driftseffektiviteten, forutsi vedlikeholdsbehov, optimalisere energiproduksjonen og styrke påliteligheten til energisystemene.

Det gjelder blant annet innen vannkraftproduksjon, vindkraft, solenergi, bølge- og tidevannsenergi.

Dataene som samles inn fra sensorer kan brukes til å ta informerte beslutninger som fører til bedre utnyttelse av ressursene og økt bærekraft. 

Ulike typer sensorer og måleinstrumenter kan kvantifisere og overvåke produksjon, forbruk eller generering av fornybar energi.

Kontakt oss for løsninger.

en_GB