Smart Sensor Systems AS

Logo for Smart Sensor Systems liggende

Bruksområder:

Vann og avløp

Overvåking innen vann og avløp kan gi merverdi. Målinger i vannreservoarer, ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg kan gi viktig informasjon som bidrar til effektiv drift og vedlikehold.

Med vår iBridge kan du sette opp målinger så sant det er 4G dekning. Utstyret kan du også flytte fra lokasjon til lokasjon, som for eksempel ved kontroll i ledningsnettet.

Væskemåling i tanker

Vi tilbyr også måling av væskenivå i ulike tanker, for vann, olje, septik og annet der det er viktig å måle mengden innhold i tanken. Det kan for eksempel være nyttig å måle og få varsel før en oljetank går tom, eller når en septiktank nærmer seg full.

Har du gamle konstruksjoner, lekkasje av overvann inn i kloakken eller andre forhold du ønsker å overvåke?

Ta gjerne kontakt for en prat om hva vi kan bistå med.

 

en_GB