Smart Sensor Systems AS

Logo for Smart Sensor Systems liggende

Bruksområder:

Veg, havn, bro og jernbane

Samfunnskritisk infrastruktur som vei, havn, bro og jernbane blir utsatt for ulike interne og eksterne belastninger som kan føre til slitasje eller funksjonsfeil. Dette kan være bruksslitasje, feil i design og i prosjekterings- og byggeprosessen, eller ekstreme situasjoner ved overlast, ulykke eller miljøbelastning.

Jernbane, havner, broer og veier utsettes for store krefter, og selve fundamenteringen kan endres på grunn av forhold i grunnmassene som påvirkes av miljø, erosjon og bruk over tid.

Klimakriser utfordrer infrastruktur

Økende nedbørsmengder og flom skaper utfordringer med ras og masseutglidning. Fyllinger og fundamenteringer utsettes for mye nedbør som påvirker stabiliteten til veg, bane og kaianlegg. Vann kan finne nye veier når stikkrenner og drenering slutter å fungere, eller rett og slett fordi nedbørsmengden blir for stor.

Objekter som broer kan instrumenteres for å beregne bæreevne og restlevetid.

Vi kan bistå med målinger som gir varsler om forhold som krever tiltak og er kritiske for sikkerheten.

Du kan blant annet følge med på:

 • Bromåling
  • Endringer i brulagerets funksjon
  • Behov for fugebredde
  • Endringer i støttepilarers bæreevne
  • Bæreevne og overlast
 • Vei, havn og bane
  • Konstruksjoners bæreevne
  • Konstruksjoners bevegelser
  • Krefter som påvirker konstruksjonen
  • Masseutglidning og drenering
  • Ras eller stein som løsner

Vi måler spenninger i form av strekk eller kompresjon, sprekkdannelser, forskyvning av masse og ras, vekt, trykk, vibrasjon, vinkel, moment, temperatur, væskenivå og fukt.

Har du en problemstilling eller utfordringer her?

Ta gjerne kontakt for å høre hva vi kan bistå med.

en_GB