Smart Sensor Systems AS

Logo for Smart Sensor Systems liggende

Om oss i
Smart Sensor Systems

Vi tilbyr enkle og smarte måletekniske sensorløsninger for bygg, veg, bro, bane, industri, fornybar energi, vann og avløp.

Live sensordata

Smart Sensor Systems AS bidrar til å gjøre verden smartere og tryggere med levering og utvikling av gode måletekniske løsninger og produkter.

Vi tilbyr gode måletekniske løsninger som er enkle og rimelige i bruk og som gir deg som bruker lett tilgjengelig og viktig informasjon.

iBridge – et smart sensorbasert system, er det første produktet vi har utviklet selv. iBridge er meget enkel å både installere og bruke og er et kostnadseffektivt produkt for våre kunder.

Sammen med iBridge leverer vi flere kvalitetssensorer fra andre leverandører som samlet gir gode måletekniske løsninger. Vi selger produkter enkeltvis og prosjekter med installasjoner og oppfølging.

Smart Sensor Systems er etablert med eiere som har fagkompetanse innen måleteknikk.

Vi hjelper deg gjerne med vår spisskompetanse og produkter!

Ansatte

Henter ansatte...

Styret og eiere

Henter styret...

Nettverk vi deltar i

buildingSMART

buildingSMART Norge er en nøytral interesseorganisasjon som forbedrer den digitale informasjonsflyten i byggeprosessen ved å delta i utvikling av de åpne internasjonale buildingSMART-standardene.
De arbeider for at disse standardene blir implementert i programvare og tatt i bruk i norsk byggenæring og offentlig forvaltning, gjennom hele verdikjeden og i hele livsløpet. Vi er en av buildingSMART Internationals 23 fagnøytrale og ikke-kommersielle nasjonale avdelinger, og ble etablert i 1997.

GCE NODE

GCE NODE is an industry-driven cluster for ocean technologies. Based in Southern Norway, GCE NODE comprises approximately 110 companies, most of which constitute a world-leading value chain of suppliers to the oil & gas, offshore, energy and maritime industries.

en_GB