Smart Sensor Systems har nylig vært på befaring av Grenlandsbrua på oppdrag fra veieier Statens vegvesen og driftsoperatør Mesta.

Vi vurderer nå ulike måletekniske løsninger med sensorer for overvåking av brua som kan gi nyttig underlag til vedlikeholdsarbeid.

Grenlandsbrua går over Frierfjorden, og er del av E18 mellom Porsgrunn og Bamble kommuner. Brua regnes for å være Norges høyeste skråstagbro.