Nå måles vibrasjoner, strukturendringer og temperatursvingninger i den gamle Lundsbroa i Kristiansand. Universitetet i Agder (UiA) har kjøpt inn iBridge smart dataloggere fra Smart Sensor Systems, som nå er montert flere steder inne i broa. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Agder fylkeskommune.

Fire studenter ved UiA byggdesign har fulgt med på forberedelsene og monteringen av målere på Lundsbroa. Studentene Christian Kristiansen Raabu, Morten Lindekleiv, Ole Gunnar Lund Jensen og Malin Wårøy Møll har brukt dette som en del av sitt bachelorprosjekt ved studiene i Grimstad.

Studentene laget «testbro»

– Vi har holdt på nå i flere måneder med å følge forberedelsene sammen med Smart Sensor Systems. Vi var helt grønne på alt med sensormålinger, så dette har vært veldig gøy å være med på, sier studenten Christian Kristiansen Raabu. Vi treffer han på undersiden av broa, der det er ei lita luke for å krype innover inne i broa. Her er det trangt og skittent innover, og hodelykt må til.

– I forberedelsene har vi lært hvordan en kan bruke sensorer for å se etter feil i konstruksjoner uten å måtte være på stedet kontinuerlig for å ta prøver. Nå kan en sitte hjemme og følge med på målingene på en pc-skjerm, forteller Raabu.

– I påvente av montasje på broa har vi laget vår egen lille «bromodell» og montert iBridge smart datalogger for å teste. Det har vært interessant å se hvordan sensorer fanger opp endringer, når vi har utsatt «testbroa» for ytre påvirkning. Her kan en følge vibrasjoner og endringer i bromønsteret, forteller studenten.

Prosjekt i regi av Agder fylkeskommune 

Det er Agder fylkeskommune som har startet prosjektet med målinger på den gamle Lundsbroa. Vi har stilt bro på fylkesveg til disposisjon og bidrar med finansiering så UiA skal kunne utvikle et system for å hente ut relevant informasjon, forteller prosjektleder i fylkeskommunen, Vidar Ose.

Håpet med dette læringsprosjektet er at vi kan få mer kunnskap og erfaringer med sensorteknologi på broer, forteller prosjektleder Rein Terje Thorstensen ved UiA.

iBridge smart datalogger godt egnet til bromålinger

– Dette er et prosjekt midt i blinken for vår iBridge smart datalogger. Her kan den virkelig komme til nytte, sier leder for prosjektutvikling Joakim Hellum i Smart Sensor Systems, som synes det er spennende å følge bromålingene fremover.

Thygesons minne

Den gamle Lundsbroa heter offisielt «Thygesons minne», eller opprinnelig «Thygesons minde», etter stiftamtmann Nicolai Emanuel de Thygeson som bygde den første broa på dette stedet i 1810. Den var 504 fot lang, 19 fot bred og hadde 12 brokar. Dagens bro ble bygd i 1938, og var en kraftig utvidelse av broa og oppgradering fra tre til mur.

Smart Sensor Systems tilbyr enkle og smarte måletekniske sensorløsninger for bygg, veg, bro, bane, industri, fornybar energi, vann og avløp. Vi har kontorer i Oslo og Kristiansand.

For spørsmål kontakt:
Daglig leder Halvor Heiberg i Smart Sensor Systems, tlf: 90 11 29 35

Toppbildet viser montering inne under den gamle Lundsbroa. Fra venstre prosjektutvikler Magne Hellum og prosjektleder Joakim Hellum i Smart Sensor Systems, og student Ole Gunnar Lund Jensen. Foto: Ragna Marie Henden

Lundsbroa montering iBridge

Den gamle Lundsbroa i Kristiansand går over Otra

Lundsbroa montering iBridge

Student Christian Kristiansen Raabu på vei inn under broa

Monering iBridge 1

Montert strekklapp for måling av endringer i brokonstruksjonen

Montering iBridge i broa 2

Montert iBridge, her med strømtilførsel. Kan også leveres på batteridrift.