Lillestrøm kirke er bygget i mur/stein. Det har over tid utviklet seg flere sprekker i bygget, særlig i tilknytning til tårn og menighetsbygget på høyre side av bildet under. Vi har montert en stk DS50 sensor og en stk av vår iBridge. iBridge – et smart sensorbasert system, er i dette tilfellet koblet til ekstern strøm. Det skal monteres ytterligere 5 stk sensorer og 6 stk iBridge. Hensikten er å følge utviklingen av sprekker og eventuell skjevhet i tårnet. Årsaken til sprekkdannelsene kan skyldes grave- og byggearbeider på nabotomter og veier.

Sensoren er montert i mellomganngen ved tårn/menighetssal