SSS monterte strekklapper på brua i juni 2021. På grunn av eksterne forhold og endringer i testomfang fra vår side ble målingene avsluttet etter 3 dager. I tillegg til å fungere som en intern test for den nye Smart Sensor kommunikasjonsenheten til SSS var det et ønske fra begge parter å se hva slike målinger kan gi av relevant informasjon for Vegvesenet.

Sensorteknologien vi har benyttet her viser at vi kan måle hvordan kjøretøy, selv små kjøretøy som motorsykkel, påvirker en brukonstruksjon. Ved måling over tid vil en kunne følge endringer i mekanisk nedbøyning og med dette se endring/svekkelse i konstruksjonens bæreevne. I praksis vil den sensorteknologien vi har benyttet her kunne brukes på alt av komponenter i en brukonstruksjon. Fordelen ved vårt utstyr er at sensorene (strekklappene) kan stå fastmontert på bruer, mens sensorkommunikasjonen (vår Smart Sensor boks) enkelt kan flyttes mellom bruene. Dermed kan en enkelt samle inn måledata fra flere bruer i kortere intervaller. Dette vil fortsatt gi full informasjon om svekkelse av og utvikling i bruas bæreevne.

Monteringsgjengen i jobb

 

Strekklapper montert