Vi har montert en av våre iBridge – et smart sensorbasert system, på Høgefoss kraftstasjon i Vennesla kommune. Den kobles til ekstern strøm og en ultrasonic sensor som monteres i hydraulikktankene inne. Hydraulikken er i bruk når flomlukene kjøres. Målingen er for å følge med på om det oppstår lekkasje, og her måles nivået i tanken kontinuerlig. Oppsett er måling hvert andre sekund med en slope trigger funksjonalitet som slår inn ved en gitt endring. Agder Energi skal selv montere de resterende iBridgene på flere av sine anlegg som en test av teknologien.

Sensor montert under tak ute

 

Sensor montert i tanken inne