På gangbru i Sandvika i Bærum kommune har vi montert to stk DS 100 sensorer og to stk iBridge, en i hver ende av brua. Brulagrene er angrepet av rust og det er ønskelig å se om en monitorering kan si noe om utviklingen, og om brulagrene forringes. Det er også kjørt en test med bil over brua. Testen ble utført 8.12 og kan sees under Live data her på vår hjemmeside.

Sensor montert vestre side

 

Sensor montert på østre side