Vi har satt opp vår smartsensor, ibridge, sammen med en gummiert forskyvningssensor, DS100 fra Elasti Sense, og eksternt 12V batteri i hver ende av en drager under Vallaråi bru. Hensikten er å måle hvor mye drageren (les brua) beveger seg i lengderetning, og hvordan bevegelsene henger sammen med endringer i temperatur.
Oppdrag for Statens vegvesen. Sjekk våre målinger ved å gå inn på menypunktet; Live sensordata