Hvordan fungerer vår iBridge smart datalogger? Hva kan den brukes til? Se vår nye informasjonsfilm som gir en animert visning av bruksområder. 

Vi har utviklet iBridge, en liten og nett flerfunksjons datalogger som kommuniserer sensordata via 4G til vår skyløsning. Den kan benyttes med batteri, og kobles til de fleste type givere/sensorer.

Med iBridge er du alltid i forkant

Mer informasjon i filmen, og også på vår nettside om iBridge