Hvordan fungerer vår iBridge – et smart sensorbasert system? Hva kan den brukes til? Se vår nye informasjonsfilm som gir en animert visning av bruksområder. 

Vi har utviklet iBridge, et smart sensorbasert system, som kommuniserer sensordata via 4G til vår skyløsning. Det er en enkel og liten nett sak som kan benyttes med batteri, og kobles til de fleste type givere/sensorer.

Med iBridge er du alltid i forkant

Mer informasjon i filmen, og også på vår nettside om iBridge